Jimmy BuffettNu is het ineens een feit en lijkt niemand zich er zich zorgen over te maken. In dit scenario past nog een hyperbolische stijging zoals einde jaren 90, maar nu een op een kleinere schaal. Star Wars wurde von zahlreichen Rezipienten im Kontext von Mythen interpretiert. Osci in de weekgrafiek.

Bestellung


Non facendo parte delle segnature , non sono mai contati come pagine. Si chiama "controguardia" la carta che viene incollata su ciascun "contropiatto" la parte interna del "piatto" della coperta, permettendone il definitivo ancoraggio. In origine era costituito dalla firma del copista o dello scriba, e riportava data, luogo e autore del testo; in seguito fu la formula conclusiva dei libri stampati nel XV e XVI secolo che conteneva, spesso in inchiostro rosso, il nome dello stampatore, luogo e data di stampa e l'insegna dell'editore.

Nel libro antico poteva essere rivestita di svariati materiali: Poteva essere decorata con impressioni a secco o dorature. Ciascuno dei due cartoni che costituiscono la copertina viene chiamato piatto. Nel XIX secolo la coperta acquista una prevalente funzione promozionale.

Ha caratterizzato a lungo l'editoria per l'infanzia e oggi, ricoperto da una "sovraccoperta", costituisce il tratto caratteristico delle edizioni maggiori. Le "alette" o "bandelle" comunemente dette "risvolti di copertina" sono le piegature interne della copertina o della sovraccoperta vedi infra. Generalmente vengono utilizzate per una succinta introduzione al testo e per notizie biografiche essenziali sull'autore. Di norma, riporta le indicazioni di titolo e autore. I libri con copertina cartonata in genere sono rivestiti da una "sovraccoperta".

I tagli possono essere al naturale, decorati o colorati in vario modo. In questi ultimi casi, si parla di "taglio colore", nel passato usati per distinguere i libri religiosi o di valore dalla restante produzione editoriale, utilizzando una spugna imbevuta di inchiostri all' anilina anni del XX secolo. Riporta solitamente titolo, autore, e editore del libro. Sovente riporta un motto.

Assente nel libro antico. I primi incunaboli e manoscritti non avevano il frontespizio, ma si aprivano con una carta bianca con funzione protettiva.

Nel XVII secolo cede la parte decorativa all' antiporta e vi compaiono le indicazioni di carattere pubblicitario riferite all'editore, un tempo riservate al colophon. In epoca moderna, le illustrazioni e parte delle informazioni si sono trasferite sulla copertina o sulla sovraccoperta e altre informazioni nel verso del frontespizio. I nervi possono essere lasciati a vista e messi in evidenza attraverso la "staffilatura" , oppure nascosti in modo da ottenere un dorso liscio.

Nel libro moderno i nervi sono di norma finti, apposti per imitare l'estetica del libro antico e conferire importanza al libro. Se esse fanno parte integrante del testo sono chiamate illustrazioni. Esse hanno una numerazione di pagina distinta da quella del testo; vengono impresse su una carta speciale, quasi sempre una carta patinata. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Disambiguazione — Se stai cercando altri significati, vedi Libro disambigua. Pagina del Codex Argenteus.

Arma di Taggia, Atene, , p. All ,, of you. URL consultato il 15 agosto There are ,, of them. At least until Sunday. URL consultato il 5 giugno Scribes, Script and Books , p. History and Technique of an Ancient Craft New ed. Dover Publications , p. Cambridge University Press , pp. Solo codici venivano usati dai cristiani per far copie delle Sacre Scritture e anche per altri scritti religiosi. Gli undici codici biblici di questo periodo sei con la Septuaginta e cinque con parti del Nuovo Testamento sono su codici.

Ritrovamenti del III secolo: Willis su Greek, Roman, and Byzantine Studies , p. Scribes, Script and Books , pp. Saint Benedict and His Monks. Staples Press Ltd , pp. Latin Palaeography , pp. URL consultato il 26 agosto Oxford , p. URL consultato il 20 agosto archiviato dall' url originale il 19 agosto The report on, and of, Project Xanadu concerning word processing, electronic publishing, hypertext, thinkertoys, tomorrow's intellectual URL consultato il 10 gennaio Altri progetti Wikiquote Wikizionario Wikimedia Commons.

Estratto da " https: Libro Opere letterarie per tipo. Dat maakt het noodzakelijk dat we de indeling veranderden. Even wat zijwaarts zigzaggend om de opinie te vormen. Afsluitend noemen we nog het Halloween effect.

Prognose week 43 De AEX is onder de bodem van februari en maart gekomen. Een daling onder de vorige Cycle bodem is theoretisch een per saldo dalende index in deze Kitchin welke in febr. Daarmee is niet voldaan aan onze waarneming over 30 jaar gemeten, dat Kitchinbodems steeds verdubbelden.

In oktober daalde de AEX ook onder de vorige Cycle bodem en pasten we de theorie ook strak toe. En zie daar er startte een heuse upcrash tot maart Every crash needs a bubble; is het gezegde.

Kijken we naar de DAX dan is deze overduidelijk onder de bodem van maart gedaald. Een serieuzer teken en een belangrijkere beurs dan de NL beurs. Komende week Q3 cijfers. Bij voorkeur zien we een zijwaartse AEX die bodemvorming aantoont; dus laten we het komende week even aanzien wat de ontwikkelingen zijn. Waarschijnlijk was dit de uitschudding. De consolidatie voor en na de vorige Cycle blijft lastig. De samenstelling voldoet aan de regelmaat te weten 3 Minors in een Primary en 2 Primary s in een Cycle.

Een soortgelijke situatie was er in oktober Daarna startte de eindhype van de Kitchin tot het voorjaar van Prognose week 41 We kunnen niets anders doen dan komende week zien waar het schip strandt. Maandag is dag 31 in de Minor. Is dit een eerste na de Cycle-bodem per of staat er komende week een lagere Cyclebodem dan De week grafiek toont nu een wat duidelijker beeld.

We zien de U. Wanneer de daling vanuit de top dan toch een 1,2,3,4,5, EWP is dan kan het volgende week eindigen. Wanneer 2 naar gelijkheid tenderen dan zou wave 5 kunnen zijn. Uitkomend op AEX Every crash needs a bubble is dan ons uitgangspunt. Dit zagen we ook van oktober naar april Ervoor hebben we met een gele rechthoek aangegeven en lijkt veel op het patroon welke de AEX nu volgt. Een zijwaarts patroon van 69 dagen komt overeen met het zijwaartse patroon van 45 dgn.

Totaal was de Cycle toen dagen. Rekenen we terug vanaf dan staan er aan het einde van de week dagen. De Minor is dan 35 dagen. Hopelijk kunnen we dan eindelijk deze lange zoektocht naar de Cyclebodem afsluiten.

Kijkend naar de daggrafiek dan zijn er voor en na de vorige Cycle 2 consolidaties van respectievelijk 54 en 45 dagen. Al gedurende het afgelopen jaar weten we daar geen goede raad mee vwb de cyclusverdeling. Gemeten vanaf de bodem op kan de Cycle er staan na dagen op Het feit dat In deze 1e Minor een late top wordt gemaakt bevestigd dat. Immers bij een laatste uitschudding naar de Cyclebodem zou er toch een vroege top zijn geweest. Regel 2 uit de theorie toepassend moeten we de maart-bodem als Cycle bodem nemen.

De reeks Cycles kunt u in de weekgrafiek zien. Deze tonen een regelmatig beeld allemaal duidelijk boven dagen. Cyclisch gezien toont de DAX een lagere Cyclebodem per maart van dit jaar dan de Cyclebodem per augustus Dit zou betekenen dat de DAX per saldo dalend wordt in deze Kitchin.

De regering wil het begrotingstekort op laten lopen. Dat tekort zul je moeten financieren met als gevolg extra liquiditeiten in de markt tegenover een schuldbekentenis. Italianen kennende zullen ze het consumeren. De gekochte BMW uit Duitsland zal schuldig blijven met als gevolg een verder oplopend negatief saldo in het Target2 verrekensysteem.

EU staat met de rug tegen de muur, want het afdwingen van de te verrekenen bedragen zal een implosie van de Euro geven.

Dit geeft tevens de machtige positie van Duitsland aan als leenheer van de EU vazallenstaat. We hebben een kleine parabool eronder getekend. De Elliott telling zit nog in ons hoofd, maar toegegeven, deze Minor heeft alweer een late top. Zo 'n laatste uitschudding had een vroege top moeten geven en dan plof onderuit. Met name de VS blijft maar omhoog door kruipen. Vorige week hadden we het nog over het principe van gemeenschappelijkheid.

Dat hebben we in deze fase niet gezien. De Nikkei heeft alweer de januari top bereikt. Dit is een hele lastige fase voor cyclus indeling. We kunnen alleen wachten op de finish van deze Minor. Komt deze niet onder de vorige bodem, dan is deze Cycle indeling toch niet juist gebleken. Het mooiste zou zijn nog eenmaal een mini-crash naar AEX en de DAX nipt boven de maart bodem met positieve divergentie in de Ultimate oscillator. Dan staat daar de Cycle bodem.

Prognose week 38 Op basis van het principe van gemeenschappelijkheid hebben wij een nieuwe indeling gemaakt. Dan is de start van deze Cycle en is de 2e Primary nog niet gefinished. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De AEX vormde afgelopen week een bearflag. Als halfmast patroon zou dat inhouden dat er nog 30 AEX punten af kunnen. Maar wat dat betreft zet de DAX een lagere bodem neer dan Een lagere bodem dan de vorige Cycle impliceert dat de Kitchin per saldo dalend wordt.

Waar Kitchin bodems zich gedurende 30 jaar gemeten steeds verdubbelden. Concluderend stellen we dat de 2e Primary en Cycle nog niet zijn gefinished. Lastig vraagstuk deze week, omdat de Ultimate Oscillator in de weekgrafiek doorzakt.

Kijken we naar de daggrafiek dan lijken de Primary en Cyclebodem per gevallen. Dan konden we de de Minor van 15 dagen doortrekken. Tellen we toch door dan is de Minor maandag op dag 32 en zou het komende week hard onderuit moeten gaan.

Een aanwijzing daarvoor blijft de omhoog gerichte wimpel wat een bearisch halfmast patroon is. Halfmast wil zeggen halverwege een daling.

Kijken we naar ASML dan zien we dat de bodem er stond op Er na is er een duidelijke turnaround in de U. Ervaring leert dat ASML vooruit loopt en vaak de eerste signalen afgeeft. Mocht het alsnog tot een uitschudding komen dan is het de laatste voor dit jaar. Er is een weinig veranderd; we zien geen krachtige turnaround. De finish van de 1e Cycle binnen deze 3e GrandCycle is moeilijk te spotten. Vorige week waren we van mening dat er nog geen bodemwaarden stonden in de Ultimate Oscillator.

Toch laat de eerste Cycle in de GrandCycle geen diepe bodems zien. We hebben ze omcirkeld in de weekgrafiek. De kans bestaat dat de Cyclebodem er stond, zoals we met de stippellijnen aangeven.

Maar de opwaartse beweging is een wimpel. Als halfmast patroon kan er zomaar 25 punten af. Maandag is het dag 25 in de Minor, daar kunnen nog een paar dagen bij. Concluderend dus geen krachtige turnaround uit de bodem van en de vorming van een omhoog gerichte wimpel biedt kansen voor een laatste uitschudding naar de zone Prognose week 35 Vorige week schreven we: Dat lijkt nog altijd het koersdoel.

Maandag is dag 18 in de Minor en daar kunnen nog een paar dagen bij. De verwachting dat de AEX nog verder daalt halen we uit de weekgrafiek. De Ultimate Oscillator daar laat nog geen bodemwaarde zien welke bij een Cycle hoort. We hebben de augustus dalingen van , en weer naast elkaar gezet. De schaal van is anders, dus dat geeft een vertekenend beeld.

Gezien de late top in deze Cycle gaan we ervan uit dat de opvolgende Cycle nieuwe toppen zal laten zien. Kansen om scherpe limites te stellen en aandelen in te vangen. Prognose week 34 Vorige week schreven we: Grote vraag is, is vrijdag de 2e Minor na 29 dagen gebodemd of is dit de start van nr. Dat is en blijft het dilemma van cyclische analyse.

Doorgaande daling is aannemelijk A. Een korte Primary is ook aannemelijk, omdat de vorige Primary met dagen extreem lang was. In augustus telden we een Primary van 54 dagen. Dan het controversiele feit dat de top van deze Cycle op dag is gevormd, dat is laat en geeft doorgaande kracht aan. Dat impliceert dan weer dat de bodem niet onder de februari-bodem kan vallen.

In dat geval wordt de Kitchin namelijk per saldo dalend. Dus een daling voor deze Cycle-bodem zou beperkt moeten zijn. Een bodem tussen AEX is acceptabel.

Maar toegegeven de patronen van , en zijn gelijkvormig. Alle 3 daalden in augustus en daar kunnen we bijzetten. Acuut werden assets vrijgemaakt voor liquiditeiten. Nu zijn het de uitstaande leningen van Europese banken in Turkije, welke het risico vormen.

Interbancaire kredietloketten kunnen gesloten worden voor banken met exposure boven draagkracht in Turkije. Overigens wat hebben Spaanse banken te zoeken in Turkije, terwijl het eigen land investeringen in Solarpower plants kan gebruiken.

Maar de Spaanse regering heeft kennelijk andere belangen. Neurolanden investeren en Zeurolanden betalen terug in kWh. Dat is gemeenschappelijke EU aanpak. Maar kennelijk hebben de politici in Brussel ook andere belangen; dan gemeenschappelijke.

Prognose week 33 De Kitchin is inmiddels dgn. Dus daar kan nog wel wat bij. Actueel zien we korte Minor's met late toppen. We tekenden een voorlopige 2e Minor j. Gezien de late toppen en de tijd te gaan in deze Primary zijn we positief voor de maand augustus.

Prognose week 32 Er was nog geen Minor bodem afgelopen week. We hebben een Minute geplaatst na 15 dagen op ; dus waarschijnlijk vormt zich nu een 2e Minor. De AEX blijft sterk, dalingen worden steeds gepareerd. We waren bijna het tijdframe van de Puetz crash vergeten.

Het tijdframe van 20 tot 29 augustus zou goed passen om de Cyclebodem te markeren. De Cycle is dan dagen. Voorlopig zijn de toppen laat en dat zou een verdere opgang betekenen. In de er jaren waren Minutes kenmerkend voor de bullmarkt toen.

We hebben die regel al eens meer genoemd toen we Minutes herkenden, maar toegegeven het was vaak snel uit met die regelmaat. Dus laten we ons daar niet op richten. We kunnen niets anders doen dan wachten op een top van deze 2e Primary in de Cycle en dan nog eens proberen een september daling mee te pakken naar de Cycle-bodem. Als de trend zich doorzet dan kan het weer een kortstondige felle daling zijn.

Rustgevender is het deze af te wachten; de lowest low in de Ultimate Oscillator te spotten en long gaan tot het voorjaar We zien de Ultimate Oscillator langzaam oplopen. Maar aannemelijk is een twintiger komende week.

De vorige Cycle was kort met dagen. Dan kan de actuele Cycle wat langer worden. Wij verwachten pas een daling na medio augustus. Dan wordt september weer een klassieke correctie.

In september is de Kitchin 31 maanden. In de maandgrafiek leest u de gemiddelde dagen naar de top in de Kitchin. Dat zijn 36 tot 37 maanden. Wij gaan voor een milde correctie in september en wederom stijging tot het voorjaar Dat is dan de statistisch opportunistische voorspelling. Toch verdubbelden Kitchin bodems in genoemde 3 baisse perioden. Een ander bearisch uitgangspunt is de gelijkvormige abcde welke we tekenden in de maandgrafiek.

Nu, net als toen in vormt zich een nipt lagere top om vervolgens per saldo te dalen. Pas wanneer de Cycle-bodem in september onder AEX duikt is dat het signaal. Daar is nu nog niet op te anticiperen. Maar de beren onder u kunnen daar rekening mee houden.

Na de september Cycle-bodem gaan wij voor een laatste hyperbolische stijging in deze Kitchin met een top in het voorjaar van en verdubbeling van de Kitchinbodem op AEX Prognose week 28 De bodem per heeft zich bewezen afgelopen week. Er was nog onzekerheid, maar boven de bodem van waren er weer kopers.

Het lijkt weer zo n accumulatie gebied, waar de AEX zich oplaadt voor een stijging. De MACD staat op een kruising. We verwachten hogere koersen volgende week, immers de AEX is net aan een nieuwe Primary begonnen.

Het is een korte prognose deze week. Dan nog maar een analyse ter lering voor geinteresseerden en vermaak voor de betweters; hoe de oorspronkelijk moraalridder van de effectenbeurs een sluwe vos is geworden die allerlei starters oppompt. Na al het uitstellen van de Primary-bodem, was statistisch gezien afgelopen week de laatste kans. Dus hebben we de finish geklokt op na dagen.

Voor en na de Kitchinbodem klokten we 3 lange Primary's van ongeveer dezelfde lengte. Erna volgden een aantal korte Primary s. Het herstel na de Primary bodem was nog zwak. Vrijdag ging de AEX uit de startblokken, maar aan het einde van de dag droogde euforie weer op. Toch naar AEXcel kijkend zijn de toppen in de cycli nog altijd laat gevormd en zou er doorgaande kracht moeten zijn. Blijven we strak in de leer dan moet de bodem er staan en zou nu een nieuwe stijgingsgolf moeten volgen voor juli en augustus, waarna gewerkt gaat worden naar de bodem van de Cycle.

Dat is dan weer het klassieke september-oktober patroon. De AEX maakte vrijdag in de U. U weet de U. Osci is ons meetinstrument. De LowerLow kan er toch op duiden dat de Primary nog niet af was. Maandag is dag Met de verkiezing van Trump per dagen. In beide gevallen wachtte de markt op een uitkomst. Tja waar wacht de markt nu op zou je je kunnen afvragen. De migratietop dit weekeinde? Nee, maar wellicht wil de markt eensgezindheid van de EU leiders zien. Dat is mede bepalend voor de kracht van de euro.

Ach, het is gissen, de markt bepaald. Achteraf weten we het. Dus er zit niks anders op dan de LowestLow of pos. Dit voorafgaand aan een ommekeer. Het tijdschema in de Cycli helpt ons daarbij in de voorspelling. Maandag is dag ! Prognose week 25 De AEX kruipt omhoog, maar van een krachtige turnaround vanuit de Primary-bodem is geen sprake. Zou er dan nog een correctie in kunnen zitten die alsnog de Primary-bodem markeert.

Als we doortellen dan is het maandag dag We hebben Primary's gehad van Geheel waren 3 lange achter elkaar, Maar in hebben we een vrij regelmatige serie gehad van 80 wanneer we de mediaan nemen. De zwakte wordt ook in de weekgrafiek getoond.

Nog altijd weet de index niet terug te keren in het opwaartse trendkanaal. Maar wellicht is dit alles een accumulatie voor een nieuwe sprong.

De MACD is in de weekgrafiek nog altijd positief en in de daggrafiek is er een positieve crossing. De Minor bevestigt nog altijd de doorgaande kracht. Ondanks 2 schijnbewegingen was er een higher high op dag Maandag zijn we op dag 20 in de Minor. Immers de top is dan laat gemaakt. Dan is aannemelijk dat na een Minor-bodem de stijging doorzet. Dinsdag zagen we een verdere stijging en met een twitter bericht riepen we tot Primary-bodem uit.

In de Primary was een late top, dwz doorgaande kracht. Maar vrijdag leek de doorgaande kracht alweer over en daalde de AEX onder het trendkanaal wat een vlagpatroon is. Wellicht nog onzekerheid wat betreft de G7 vergadering dit weekeinde. Inmiddels heeft Trump geen zekerheid gegeven. Wij kunnen ons niet voorstellen dat na de late top in de Primary het kruit in de opvolgende al zo snel is verschoten.

Wellicht volgende week zijwaarts tot de vergadering van de ECB , waar men verwacht dat het opkoopprogramma van de ECB wordt beeindigd Wat ons nog altijd verbaast, is de plotselinge turnaround in de huizenmarkt in vergelijking met de huizencrisis in de er jaren. Jarenlang was men koopschuw en plots door de dalende rente en ommekeer in het economisch sentiment is er een overspannen huizenmarkt. Vanuit de technische analyse geredeneerd lijkt het een dead-cat-bounce.

Het biflatie scenario kan weer de kop opsteken wanneer de particuliere markt opnieuw een overcreditering laat zien. Biflatie slaat dan weer toe, namelijk prijsdaling voor de gekochte zaken waarvoor een overcreditering geldt en verdere kosten inflatie welke de gezinsuitgaven onder druk zetten. En zo keert de wal het schip weer en zijn er opnieuw stimulerende maatregelen nodig. Maar och, de overheid zal wel weer procyclische maatregelen nemen. Wonen lijkt ons nog altijd een primaire levensbehoefte.

Het is lastig om de vorige Minor bodem te bepalen. De bodem per is dan wel het maximaal aantal dagen 36 resp. Maandag is dan dag 42 vanaf of 40 vanaf We twitterden donderdag nog een mogelijke vorming van een abcde wimpel als halfmast patroon. Maar onmiddellijk viel de AEX al uit dat patroon en was de wimpel verkort.

Dan denk je, nu gaat het gebeuren. Op naar AEX als Primary-bodem. Dat spel begon om Maar komende week komt er duidelijkheid dat is zeker. Mocht het toch een halfmast zijn in de uurgrafiek. De dalingervoor was in 5 dagen. Dan zou komende week de AEX theoretisch rond kunnen bodemen. Maar nogmaals dat zijn extreme waarden in tijd voor een Minor bodem. Nu we de details bekijken lijkt toch de beste bodemdag voor de Primary.

De AEX deed wat onze statistische analyse voorspelde. Een correctie naar de Primary bodem. Tja, waar gaat die bodem vallen. Als we dat wisten! Aannemelijk is komende week, omdat maandag de Minor 25 dagen is. Een week erbij dan komen we aan de grenswaarde van 32 dagen voor een Minor.

In ieder geval is het een Primary-bodem. Een cyclus van hogere orde, dus een overtreffende correctie. In deze Primary is de top laat gevallen, dat betekent doorgaande kracht. Dus na de aanstaande Primary bodem is een verdere stijging te verwachten. Het nu nog inzetten op een een AEX put heeft weinig kans van slagen, omdat er waarschijnlijk een snelle turnaround zal zijn. Met Conte aan het bewind in Italie gaat de Euro een nieuwe krachtproef doorstaan. Conte gaat Keynesiaans te werk, zo is ons duidelijk gemaakt.

De Italianen hebben een voordeel: Draghi is een thuisfluiter. De Target2 schuldpositie van Italie kunnen we op onze buik schrijven. Kan de Euro dat wel dragen? Wellicht moeten we rekening houden met een opmars van de dollar. Een goedkoper wordende Euro is steeds positief gebleken voor de aandelenmarkt binnen de Eurozone. Prognose week 21 De AEX zet zijn opmars voort. De late toppen zijn een teken van doorgaande kracht. Maandag is het dag 18 in de Minor en in de Primary.

Daar zou een wat grotere correctie moeten komen. Logisch want in een keer de vorige top op nemen lijk teveel van het goede. Maar met deze kracht lijkt dat nog een instapmoment. Leedvermaak kwam, over ons heen toen PPG meldde dat zij de jaarcijfers en Q1 intrekken. Zou de overnamestrijd graden draaien? Er is verder niet veel te melden. Het lijkt erop dat we de laatste fase in gaan richting een verdubbeling van de Kitchin-bodem. Zie daarvoor de berekeningen in de maandgrafiek.

Zo n laatste fase kenmerkt zich door een hyperbolische stijging. Dat zou ook wel eens voor de olieprijs kunnen gelden. De markt lijkt daar op te anticiperen gezien de loodrechte stijging van RD. Tijdens onze break is de AEX verder gestegen. Politiek gezien was er een turnaround wat betreft Korea. Je vraagt je af wat Xi Kim heeft beloofd.

Want na de legendarische treinreis van Kim naar China is de kwestie gekeerd. De Minorbodem is moeilijk te spotten, omdat er geen noemenswaardige correctie is geweest.

In deze 2e Minor is een grotere correctie te verwachten omdat deze 4e Minor tevens een Primary bodem in zich kan hebben. In de weekgrafiek zien we de AEX tegen de onderkant van het verlaten trendkanaal aankloppen. Inmiddels is de AEX voor de 7e week hoger gesloten en dat is een unicum. Dus daarvan uit geredeneerd lijkt een daling naar een Primary bodem voor de hand liggend.

Daarbij geholpen door het gezegde: Sell in May, but remember come back in September. Aannemelijk is dat een top tussen en wederom om terugval laat zien. Immers dat was nog altijd de top in voor de grote correctie. Maar met name de DAX heeft deze top al lang duidelijk genomen. Andere Europese indices blijven nog achter. Blijft de vraag stoot de AEX door? Want al met al heeft het abcde patroon in de maandgrafiek vanuit de bodem in gelijkvormigheid met het abcde patroon van Het is komende week 4 maanden later na de top op in januari.

De volgende prognose zal pas a. Wellicht krijgen we ontwenningsverschijnselen en zullen we bij eventuele heftige beweging een twitterbericht plaatsen.

We beschouwen als een Grand Cycle bodem en prognosticeren een verder opgaande beurs. Verwacht een Minor-bodem als terugtest van de uitbraak boven AEX Afgelopen week brak de AEX in de daggrafiek uit zijn consolidatie. Na een periode van accumulatie een signaal voor de bulls. De bearish ingestelde belegger zal zeggen: In de weekgrafiek is er slechts een terugtest naar de onderkant van het trendkanaal.

En zo kun je er weer een andere analyse op los laten. U leest al die profeten, maar bent eigenlijk op zoek naar een bevestiging van uw gedachten. En zo bent u de ene keer gecharmeerd van de ene en dan weer die andere. Ook wij hebben de wijsheid niet in pacht. We proberen een trend te ontdekken, die veelal de neiging heeft zich voort te zetten.

Maar bij een trendommekeer ziet u ons stuntelen. Voor de Cycle richten we ons op de LowestLow of pos. Voor een rustiger beeld hebben we daar de MACD aan toegevoegd. Nu zegt de grafiek na een late top in de Minor en Primary, dat er doorgaande kracht is, wat een verder stijgende beurs moet geven. Maar bij bearisch ingestelden krijgt de raketaanval de gedachte: De zaak stort in door illiquiditeit maar de Centrale Banken hebben nog voldoende middelen om interbancair voor liquiditeiten te zorgen.

Noodzakelijke unwindings, margin calls en of plotseling default van een vooraanstaande bank, dan is het alle hens aan dek en liquide maken van assets, dus een collaps.

Het lijkt ons dat de raketaanval als een non-event wordt afgedaan maandag. Je zou nog kunnen kijken vanmiddag naar enkele Midden-Oosten beurzen die open zijn op onze christelijke dag des Heren. Wel kan de ogenschijnlijk hernieuwde koude oorlog een positieve wending voor Goud betekenen. Daar zien we al zo n lange zijwaartse beweging.

Alleen de harde kern zit er nog in. Bij een uitbraak boven US dollar 1. Wil je de harde kern dan zijn goud ontfutselen zul je een forse prijs moeten bieden.

Samenvattend de cyclische analyse. Na de uitbraak in de daggrafiek lijkt een finish van een Cycle en gezien de uitslag tevens Grand Cycle. In deze Minor is er een late top, welke de koopkracht aangeeft. Dus we gaan uit van een verdere stijging. Omdat er sprake is van een accumulatie vanaf tot heeft de stijging voldoende voltage lees uithoudingsvermogen. We gaan het maandag beleven.

Er valt weer niet veel aan te vullen op de prognose van vorige week. Vanaf is het heen en weer en nog een keer. Maandag is het dag 14 in de Minor en 59 in de Primary. Daar kan nog wel 14 dagen bij. Dan is de Primary 73 dagen. We hebben de laatste tijd korte Primary s gezien. Zeventigers en tachtigers en een zeer korte van 54 dagen. Het kan dus ook volgende week voltooid zijn. Net zoals er een minimale LowestLow was per was er j.

Maar feit is dat er relatief gezien een late top in de Primary is gemaakt. De indruk bestaat wel dat dit technisch als een shortsqueeze kan worden gezien. Niet als zodanig doorgaande kooplust. Het koersgat wat is ontstaan moet dan ook niet als een break away gap worden gezien. Aannemelijk is dat de AEX de komende week dat koersgat weer dicht.

Amerika daalde vrijdagavond alweer. De handelsoorlog baart toch kennelijk zorgen. Wat dat betreft speelt Trump met vuur, want China financiert nog altijd een groot deel van het begrotingstekort van de VS.

I heard the clunk of his head on a metal ledge, he has a deep gash on his scalp, which is all right now But at first I thought: Buffett regained consciousness within a few minutes. He was then transported to St Vincent's Hospital Emergency centre for treatment and was discharged the next day. Kilda, he presented additional verses of "Margaritaville" in which he made humorous references to the accident, much to the audience's delight.

From Wikipedia, the free encyclopedia. Redirected from Jimmy Buffet. Gulf and Western [1] country [2] country rock [3] folk rock [4] easy listening [5] pop [6]. Singer-songwriter author businessman film producer actor. Retrieved July 25, Retrieved April 17, Retrieved November 19, The Man from Margaritaville Revealed. Jimmy Buffett Scrap Book. Archived from the original on March 17, Retrieved April 3, Archived from the original on March 9, Archived from the original on August 5, Retrieved October 18, Archived from the original on April 24, The Jimmy Buffett Scrap Book.

Oh, the Stories He Can Tell. Cited in Dawn S. Place and Imagination in Jimmy Buffett's Songs. Retrieved April 10, Archived from the original on March 3, Retrieved May 28, Curse of the Black Pearl".

Retrieved 13 October The New York Times. The Press of Atlantic City. Archived from the original on February 11, Archived from the original on November 24, Variety February 19, Retrieved March 25, Surviving the Storm — Hurricane Benefit". Archived from the original on December 19, Retrieved 17 April Retrieved 28 May Archived from the original on September 30, Retrieved August 25, Archived from the original on Archived from the original on February 25, Retrieved March 30, A message from Jimmy Buffett Archived from the original on 11 March Retrieved 30 March Retrieved October 17, Retrieved 27 January Retrieved 28 January Somewhere 'Tis the SeaSon.

Retrieved from " https: Webarchive template wayback links CS1 maint: Views Read Edit View history. In other projects Wikimedia Commons Wikiquote.